Việt Nam – 2 bạn trẻ tự quay địt nhau trong nhà nghỉ