Nhóm bạn thân 5 con.địt 3 đứa.vẫn chơi với nhau mà ko đứa nào biết